Προσωπικά δεδομένα

Καταχώρηση Προσωπικών Στοιχείων

 

 

Τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε είναι απολύτως απαραίτητα τόσο για τη

διαδικασία εκτέλεσης της παραγγελίας σας, όσο και για την επικοινωνία μαζί σας για

οτιδήποτε τυχόν προκύψει σε οποιοδήποτε στάδιο διεκπεραίωσης, ή για οποιαδήποτε

διευκρίνηση ή πληροφορία ζητήσετε είτε πριν είτε μετά την ολοκλήρωση της αγορά σας. Για

τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να ελέγχετε την ορθότητα των στοιχείων σας και να μας τα

αποστέλλετε μαζί με την ρητή συγκατάθεση σας για χρήση των στοιχείων που έχετε

συμπληρώσει. Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σας, υποχρεούστε να μας

ενημερώσετε σχετικά.

 

 

Ως εκ τούτου το poster4u.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις

συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας

αποστολής από εσάς λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων.

Ειδικότερα, κάθε τυχόν επικοινωνία που θα πραγματοποιείται είτε στο τηλέφωνο

επικοινωνίας (κινητό / σταθερό) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που θα μας έχετε

δώσει, για παράδειγμα έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντος, ή ποσότητας, θα θεωρείται ως

έγκυρη, ακόμα και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από

εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό

σας ή/και στον τηλεπικονωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας,

εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως σχετικά. Το ίδιο ισχύει και για την διεύθυνση

επικοινωνίας και αποστολής των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούστε να μας

ενημερώνετε εκ νέου τα στοιχεία σας κάθε φορά που επέρχεται μια αλλαγή σε αυτά.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

 

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για α)

επικοινωνία μαζί σας για πληροφορίες που ζητήσατε, β) τυχόν διευκρινήσεις που αφορούν

κάποιο από τα στάδια της διαδικασίας παραγγελιοληψίας, όπως διευκρινήσεις για τη

διεύθυνση αποστολής, τον τρόπο πληρωμής, ή για το στάδιο που βρίσκεται η παραγγελία

σας, κτλ, γ) την άντληση στατιστικών στοιχείων τα οποία δεν θα περιέχουν προσωπικά

στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων για την βελτίωση των

παρεχόμενων υπηρεσιών του poster4u.gr και δ) ενημερωτικούς, διαφημιστικούς και

προωθητικούς λόγους αναφορικά με τα προϊόντα του poster4u.gr.

 

 

Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία συλλέγονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του

poster4u.gr ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μας τα παρέχετε, είναι τα απολύτως απαραίτητα

για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών από την πλευρά μας και τελούν υπό τον όρο της

πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσής / συναίνεσής σας η οποία παρέχεται με την

αποστολή / παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς.

 

Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται

αποκλειστικά από το poster4u.gr. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν:

α) στην περίπτωση επιλογής πληρωμής με κάρτα (πιστωτική ή χρεωστική) ή με

Stripe, μεταφέρεστε αυτόματα στη πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών ‘Viva Wallet e-

Commerce’ της Viva Wallet ή στη πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών ‘Stripe e-

Commerce’ της Stripe, όπου για την ασφάλεια των δεδομένων και των

συναλλαγών χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-

bit (Secure Sockets Layer – SSL)

Η επιλογή πληρωμής μέσω κάρτας , σημαίνει ότι συναινείτε τα προσωπικά σας

στοιχεία να διαβιβαστούν και χρησιμοποιηθούν από την Viva Wallet ή την Stripe για την

διεκπεραίωση της συναλλαγής.

 

Ως Χρήστης / Επισκέπτης / Καταναλωτής του poster4u.gr και σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997

μπορείτε οποτεδήποτε να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων σας και γενικά να

διατυπώσετε ή να προβάλλετε οποιαδήποτε αντίρρηση σχετικά με τη διαχείριση των

προσωπικών σας στοιχείων. Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήσετε μαζί μας Δευτέρα με

Παρασκευή 12:00 - 21:00 στο τηλέφωνο 6949456199 ή με email στο info@poster4u.gr.

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται για να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους ως

άνω αναφερόμενους λόγους και με βάση τις νομικές υποχρεώσεις μας, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο Ν. 2472/97 για την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα», με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Σε κάθε περίπτωση, το poster4u.gr δεν δύναται να αποκαλύψει, δημοσιοποιήσει, πωλήσει ή

ανταλλάξει τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία παραμένουν απόρρητα. Κατ΄ εξαίρεση τα

τηρούμενα στοιχεία δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές ή

διοικητικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών σας διέπονται από

τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών

συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και τη

διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά την διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών.

Ο Χρήστης / Καταναλωτής / Επισκέπτης του poster4u.gr θα πρέπει και αυτός να διαφυλάσσει

το απόρρητο των δεδομένων του και να μην προβαίνει σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και

από αμέλειά του) ούτε να παραχωρεί τη χρήση των στοιχείων του αυτών από τρίτους. Το

poster4u.gr επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω

υποχρεώσεων του Χρήστη / Καταναλωτή / Επισκέπτη του poster4u.gr.

Τέλος, προκειμένου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας αποδέχεστε την

αποστολή αυτοματοποιημένων ή προσωποποιημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην

 

ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε γνωστοποιήσει καθώς και τυχόν τηλεφωνική

επικοινωνία στα τηλέφωνα που μας έχετε γνωστοποιήσει.

 

Προστασία Ανηλίκων

 

 

Η αγορά προϊόντων δεν επιτρέπεται σε ανήλικους. Το poster4u.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε

περίπτωση ψευδούς χρήσης στοιχείων κατά τη διαδικασία παραγγελιοληψίας.

 

Αρχεία Cookies

 

 

Το poster4u.gr χρησιμοποιεί cookies που μας βοηθούν να βελτιώσουμε την συνολική

εμπειρία περιήγησης στον ιστοτοπό μας. Τα αρχεία αυτά επιτρέπουν στους ιστότοπους να

αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες, παρέχοντας μία σειρά από δυνατότητες, όπως να

λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές δυσλειτουργίες οι ιστότοποι, να διευκολύνουν

την πρόσβαση συχνών Χρηστών στην ιστοσελίδα, να συλλέγουν δεδομένα για την βελτίωση

του περιεχομένου των ιστοσελίδων. Τα cookies περιέχουν πληροφορίες απαραίτητες ώστε

να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενό της, ώστε να έχετε εσείς την

καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Επίσης, χρησιμοποιούμε Google Analytics Cookies. Οι

πληροφορίες αυτές μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε καλύτερα τους Χρήστες / Επισκέπτες

/ Καταναλωτές του poster4u.gr και να βελτιώσουμε τον ιστοτοπό μας. Και πάλι, οι

πληροφορίες είναι ανώνυμες και αφορούν τον αριθμό των Επισκεπτών στο poster4u.gr, τη

διάρκεια της επίσκεψής τους, πόσες και ποιες ενότητες επισκέφτηκαν κλπ.

Τα cookies αποθηκεύονται αποκλειστικά στην δική σας ηλεκτρονική συσκευή (υπολογιστή,

tablet, κινητό τηλέφωνο) και η ιστοσελίδα μας δεν διατηρεί κανένα αρχείο ή βάση δεδομένων

με προσωπικά δεδομένα σας. Τα αρχεία αυτά, επίσης δεν προκαλούν οποιαδήποτε βλάβη

ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην ηλεκτρονική συσκευή σας και δεν λαμβάνουν

γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Τα cookies δεν

αφορούν την ταυτότητά σας, αλλά της ηλεκτρονικής συσκευή σας- γι’ αυτό και ενδέχεται να

χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της ηλεκτρονικής συσκευή σας. Εχουν συγκεκριμένη

χρονική διάρκεια, έτσι ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα ζητάμε την άδεια σας για την χρήση

τους.

 

 

Η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας συνεπάγεται την συναίνεσή σας στη χρήση cookies.

Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε

ανάλογα τον περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Αν

απενεργοποιήσετε τα cookies, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την

περιήγησή σας στον ιστότοπο μας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies.